רשימות עדכניות לתאריך: 14.03.2016 - ד' אדר ב' התשע"ו

על פי הנחיות וועדת השמיטה, כתנאי לקליטת תוצרת מהיתר מכירה, יש לוודא הימצאות "היתר לשיווק" בתוקף על כל גידול, בנוסף לאישור על המכירה שקיבלו המגדלים בתחילת שנת השמיטה. 


במידה וקיבלת אישור בתחילת השנה אך אינך מופיע ברשימה, יש לשלוח את טופס "בקשת היתר השיווק" הרצ"ב למנהלת השמיטה וההיתר ישלח אליך.