מאמרים ונושאים הלכתיים
שאלות ותשובות - הרב יעקב אריאל שליט"א

שמיטה בבית הפרטי:

 

שאלה:
אדם שיש ברשותו אדניות מנוקבות התלויות מחוץ למרפסת (מחוץ לביתו), מבקש לדעת האם ניתן לגדל בהן צמחים בשנת שמיטה או מה עליו לעשות על מנת שיוכל לגדל בהן צמחים?

תשובה:
הוא לא יכול לזרוע או לשתול באדנית אלא רק לקיים את הצומח בה בלבד.

שאלה:
אדם המחזיק שטח פרטי (אבל שאינו שלו, אלא קיבל אותו) ומגדל תבלינים ופרחים - לא לצרכי מסחר אלא רק לשימוש ביתי של אנשי היישוב. במהלך שנת השמיטה הוא רק משקה את האדמה, ללא עבודות נוספות.

א. האם אנשי היישוב יכולים לקטוף להשתמש לשימוש ביתי?

ב. האם אפשר לקטוף להפקת שמנים? לא למכירה, לשימוש פרטי.

תשובה:
צריך להתייחס לכל מין ומין בפני עצמו.
מין שקדוש בקדושת שביעית - הוא הפקר לכולם ואין לשנות משימושו הרגיל.
מין שאינו קדוש בקדושת שביעית - אינו הפקר ומותר להשתמש בו בכל שימוש שהוא.

שאלה:

האם ניתן למכור גינת ירק פרטית כדי למנוע איסור?
תשובה:
הדרך למעט איסורים היא על ידי מיעוט אסורים ולא על ידי מכירה. בשמירת הקיים אין צורך כמעט למעט והיא מותרת בדרך כלל. זריעה ושתילה חדשות אסורות.

שאלה:

האם מותר לכרות עץ מהגינה הפרטית שלה שמפריע לשכן?
תשובה:

מותר לכרות עץ המפריע לזולת אך לא לעוקרו עם השורשים.

שאלה:

האם מותר לקנות שתיל צעיר שכבר קיים במשתלה (לא זרעים)של נענע או לואיזה ולשתול אותו בעציץ במרפסת שלי?

תשובה:
אין לשתול בשנת השמיטה. אך אם המרפסת מקורה אפשר להעביר את העציץ כמות שהוא מן המשתלה למרפסת.

שאלה:
שלום. רצינו השנה לקיים בחצר המעון גן ירק. מדובר בשטח קטן בחצר שבו ישתלו הילדים שתילים וזרעים של ירקות וישקו אותם. הנ"ל למטרה חינוכית וחברתית. השאלה- היות ושנת שמיטה, האם ניתן לקיים זאת? האם בתנאים רגילים או אחרים?


תשובה:
לצערי השאלה מאוחרת. ניתן היה לזרוע ולשתול צמחים רב שנתיים עד ערב ראש השנה המשיך לקיים אותם במשך כל השנה. עתה אסור לזרוע ולשתול, אך אפשר לקנות עציצים של צמחים רב שנתיים מוכנים במשתלה ולהניחם על מצע מנותק במקום מקורה ולטפל בהם במשך שנה.

שאלה:
האם מותר לכסח את הדשא בשמיטה?

תשובה:
דשא ותיק מותר לכסח כיסוח גבוה ולא נמוך המעודד צימוח. מומלץ לצמצם השקיה ובכך לצמצם גם כיסוחים.

שאלה:
האם ניתן לרכוש עציצים בשנת השמיטה וכן צמחי תבלין?

תשובה:
ניתן לרכוש צמחים שגדלו בהיתר בשמיטה בחממה או בית גידול, אם מקפידים להעביר אותם בארגז המכוסה בניילון. לשתול רק בבית, או במרפסת מקורה או בגג מקורה
.

שאלה:
אורחים הביאו לנו במהלך שבת חול המועד סוכות אדנית עם צמחי תבלין שלא ידוע לנו היכן נקנתה. האם יכולה להיות בכך בעיה מבחינת השמיטה? מותר להשתמש בצמחי תבלין אלו? האם יש בעיה מבחינת הבאתם בשבת?

תשובה:
בעונה זו של השנה האדנית נשתלה עוד בשנה שעברה. מותר להניחה על רצפה אך לא על האדמה. מותר להשתמש בתבלינים. אך הבאתם בשבת אסורה, בדיעבד לאחר שהובאה מותר להשתמש בה אך יש למצוא דרך חכמה להעביר מסר בדרכי נועם שנסיעה בשבת והבאת עציץ אינן ראויות.

שאלה:
האם מותר להשקות את הגינה בשמיטה?
תשובה:
מותר להשקות לפי הצורך בלבד.

שאלה:
קניתי עציצים של רקפות וצריכה להעביר אותם לעציץ אחר. האם אפשר לתת את זה לגוי לבצע?
תשובה:

רק במקום מקורה על מצע מנותק.

שאלה:
האם מותרת זריעה באדניות בתוך חממה-כשיש רצפה מתחת וגג מעל, לצורך לימודי? האם מותר או אסור לזרוע ובאילו תנאים? והאם גם להמשך הטיפול בצמחים יש תנאים מיוחדים בשמיטה כשזה בחממה?

תשובה:
בתנאים כאלו כאשר אין בררה אחרת הזריעה מותרת. עדיפה שתילה בגושים.
הטיפול בהמשך מותר.

שאלה:
אם שתלו אחרי ראש השנה צמחים באופן שאסור(מתחת לכיפת השמים) - האם מותר לקיים את הצמחים האלה או שאסור?
תשובה:

מה שנשתל באיסור אין לקיים.

שאלה:
במרפסת ללא גג, כשיש רצפה מתחת - אדם שרוצה להזיז את העציצים המונחים במרפסת מקום אחר באותה המרפסת כי הם מפריעים לו. מותר? האם יש תנאי שבו זה יתאפשר?

תשובה:

מותר להזיז ממקום מרוצף למקום מרוצף אחר, אך אין להעביר ממקום מרוצף לאדמה.

שאלה:
האם מותר להוריד ענף יבש של עץ נוי כיוון שמפריע ליופי של הגינה?
תשובה:

מותר, בתנאי שלא יעשו לטובת העץ.

שאלה:

האם יש אפשרות שבה ניתן לשתול צמח באדנית שיש בה חורים קטנים לניקוז המים במצע מנותק (בתוך בית) ולאחר מכן להוציא אותה החוצה ולהניח על האדמה, ללא תקרה?

תשובה:

אין להניח על האדמה ללא חציצה. אך מותר להעבירהחוצה אם ההעברה אינה מטיבה עם הצמח ומניחים על מצע מנותק.

שאלה:
האם מותר לנטוע עץ פרי שנעקר עקב מזג האוויר?

תשובה:
לא. אך אם הוא נעקר עם גוש אדמה גדול אפשר לעוקרו לגזום את ענפיו להניחו עם הגוש על מצע מנותק במקום מוצל להשקות אותו ואחרי השמיטה להחזירו למקומו ולספור שנות ערלה מחדש.

המשך השאלה:

מה הדין במקרה שהעץ לא נעקר לגמרי אלא רק בחלקו - חלק מהשורשים נשארו באדמה וחלק נעקרו?

תשובה:
אם העץ יכול עדיין לחיות מותר לקיימו כגון ע"י גיזום, השקיה, כיסוי השורשים החשופים בעפר וכד'.

שאלה:
האם מותר לעקור עשבים שגדלים מסביב לצמח? במקרה בו אם הצמחים יישארו הם לא יהרגו את הצמח אלא רק יעכבו את גדילתו.

תשובה:
אם העשבים השוטים מפריעים מאוד לגדילת הפרחים או שהם מכערים מאוד את הגינה מותר לעשב אותם.

שאלה:
האם מותר לשים בתוך אדנית עם אדמה שתילים ולהשאיר אותם בתוך כלי הפלסטיק בהם הם נקנו המשתלה (בכלי הפלסטיק יש חורים)? אין גג מעל האדנית, אבל היא עומדת על רצפת בטון.

תשובה:
אפשר להעביר עציץ למשטח מנותק אין להעביר עציץ לקרקע או לאדמה גם אם האדמה מנותקת כי יש כאן השרשה חדשה אך אם מעבירים את העציץ עם תחתית מותר.

שאלה:
האם מותרת עקירת שיחי ורדים?

תשובה:
עקירה מותרת אם מטרתה אינה הכנת מקום לצמח חדש.

שאלה:
האם אפשר לבקש מהשכן לגזום את הצמחיה בשנת השמיטה?

תשובה:
אין הבדל בין האדם לבין שכנו. גיזום לטובת העץ אסור אלא אם כן הגיזום נועד להציל את העץ מנזק משמעותי. גיזום לנוי בלבד שאינו לטובת העץ מותר. וכן גיזום של ענפים המפריעים למעבר או שעלולים לפגוע בחוטי חשמל ואינם לטובת העץ וכדו' - מותר.

שאלה:
אם אפשר שגוי ישתול עצי נוי?

תשובה:
אדמת ארץ ישראל קדושה. ונאמר "ושבתה הארץ". אין לשתול בשמיטה גם ע"י גוי.

:שאלה

מה פירוש המושג 'ספיחים'?
תשובה
:
ספיחים הם צמחי מאכל חד שנתיים שצמחו בשנת השמיטה. הם אסורים באכילה, אך אם נזרעו בהיתר מותר לאוכלם.


פירות וירקות בקדושת שביעית:

שאלה:

מי שיש לה פירות הדר שכבר מוכנים לאכילה, האם היא צריכה לנהוג בהם בקדושת שביעית? (לאכול באותו היום, להפקיר, ללא תרומות ומעשרות) או לנהוג כמו בשנה רגילה?
תשובה:
פרות האילן חנטו באביב תשע"ד ולכן אין בהם קדושת שביעית ומתייחסים אליהם כרגיל.

שאלה:
פונה לגבי קליפות של ירקות ופירות, מעוניינת לברר מה הלכות השמיטה שצריך לעשות בבית, ואם מפרידים מה עושים איתם אחר כך?

תשובה:
קליפות הראויות לאכילה מניחים במיכל מיוחד לכמה ימים עד שיפסלו מאכילה, או עוטפים אותם בשתי שקיות ניילון ומניחם באשפה. אפשר גם לעשות מהם קומפוסט.

שאלה:
גננת שואלת: הילדים מביאים פירות וירקות מהבית שלא ידוע מה דינם(מבחינת קדושת שביעית) - האם אפשר להכין מיכל של קומפוסט שיהיה במצע מנותק ולשים בו את כל הפסולת של הפירות והירקות בגן, ובשנה הבאה להשתמש בחומר לדישון?
תשובה:
מותר.

שונות:

שאלה:
לאזניי הגיעה השמועה כי אילת נמצאת מחוץ לתחום שמיטה, כך שלמעשה דיני השמיטה אינם חלים עליה. האם יש אמת במה ששמעתי? האם שנת השמיטה איננה חלה על באילת?

תשובה:
עמדת הרבנות ראשית לדורותיה היא שאילת היא חלק מא"י ונאמר בשמות כ"ג: "ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלשתים" ושלמה ויותם וכנראה עוד מלכים הקימו בה נמל.
עולי בבל לא החזיקו בכל הנגב לכן אין איסר ספיחין בערבה ובאילת אך אסור לזרוע שם בשמיטה. מסיבה זו היתר המכירה מועיל לכל הדעות בערבה ובאילת אך ללא היתר מכירה אסור לזרוע. אמנם לבד"צים יש גישה אחרת והם עצמם נחלקו ביניהם. יש הסבורים שכל הערבה היא חו"ל ויש אומרים שרק הערבה דרומית מקו 30 מעלות (פארן בערך). 
אך הרמב"ם קבע את קו הרוחב 29 מעלות שהוא 3 מעלות דרומית לירושלים דהיינו כ100 ק"מ דרומית לפארן.

כאמור עמדת הרבנות הראשית היא שאילת היא ארץ ישראל.

שאלה:
יש דרך להעביר צמחים שיונחו בבית הקברות ליד קבר שאינו מקורה?
תשובה:
אפשר להעביר עציץ עם תחתית שיהיה מנותק מן האדמה.

המשך השאלה:
ואין בעיה לטפל בעציץ כשהוא ללא גג?
תשובה:
במצע מנותק תחת קורת גג מותר לעשות מלאכות מסוימות. במצע מנותק בלבד אסור לעשות מלאכות. גם תחת קורת גג לבד יש אוסרים. רק כשיש שילוב של שניהם יחד מותר .

שאלה:
האם לגוי שקנה את השטחים בהיתר המכירה יש רשות להיכנס לקרקעות שקנה?
תשובה:
עקרונית כן, הקרקע שלו. אולם הוא הסכים לכך שיגדלו גידולים על הקרקע. הגידולים שייכים למגדלים ויש לשמור עליהם שלא יינזקו.